Pagrindinis mūsų motyvas yra įstatymo lygybė visoms gyvūnų rūšims. Mes, visi gyvūnai, turime nervų sistemą, dėl kurios mes galime jausti ir mąstyti. Mes visi turime lygią teisę gyventi ir būti laisvi. Nežmogiškųjų gyvūnų pavergimas turi baigtis kuo greičiau ir jiems turi būti suteiktos lygios teisės, kokias turi žmonės. Nežmogiškųjų gyvūnų žudimas turi būti kriminalizuotas ir traktuojamas kaip žmonių žudymas. Mes aiškiai ir tvirtai rodome savo poziciją. Visas absurdiškas spekuliacijas, kaip parazitų žudymas, mes laikome visiškai nepagrįstomis ir įžeidžiančiomis. Jei įstatymai gyvūnų žudymą traktuotų taip pat, kaip žmonių žudymą, kiekviena pažeidimo forma nuo gyvūno iki žmogaus būtų laikoma teisės pažeidimu bei taip pat  pateisinamas žudymas ginant save. Kalbant apie žemės ūkio plotą, galėtų būti taikoma privačios nuosavybės teisė, kur kiekvienas savininkas turėtų teisę pašalinti smurtautoją visomis būtinomis priemonėmis. Mes tikimės, kad mūsų visuomenė pakankamai subrendusi atsisakyti žiaurumo.