Никола Донев
– Председател на УС

Явор Карапетров – Зам. Председател на УС
Владислав Иванов – Член на УС
Гордана Кръстева – Член на УС