Никола Донев – Председател на УС

 

 

 

 

 

 

Явор Карапетров – Зам. Председател на УС
Владислав Иванов – Член на УС
Гордана Кръстева – Член на УС